Wednesday, November 14, 2012

iPADiga seotud korralduslikud probleemid

Kui kooli saabuvad iPADid, on vaja lahendada ka hulk küsimusi, mis on seotud iPADide hoidmise ja hooldamisega. Vastuse peavad saama järgmised küsimused:
1. Kus hoitakse iPADe? Ruum võiks käia lukus ja olla kasutajatele lähedal.
2. Kuidas hoitakse iPADe? Kõige parem on muidugi spetsiaalne kapp. GAGis hoiame neid riiulil.
3. Kes laeb iPADe?
4. Kes puhastab iPADe?
5. Kuidas toimub laenutamine? GAGis kasutatakse selleks GoogleDocsis loodud tunniplaani.
6. Kuidas toimub kasutamine? Kleepisime iPADi kaantele numbrid, et igas klassis saaks kindel õpilane kindla iPADi. Nii saab jätkata oma tegemisi ka järgmisel tunnil.
7. Kui tihti lisatakse appe?
8. Kes lisab appe?
9. Kuidas toimub ühinemine Internetiga?
10. Kuidas õpetajad omavahel kogemusi jagavad?
...

Inglise keele appid

Otsustasin läbi uurida mõned appid, mida saaks kasutada inglise keele õpetamisel. Õpilasteni pole ma nendega veel jõudnud, kuid panen oma esialgsed mõtted kirja.
Let's Sing 4 (algklassid)
28 lastelaulu (sh Ten Little Indians, Farm Song, Head Shoulders Knees and Toes, Row Row Row Your Boat, The Alphabet Song, We Wish You a Merry Christmas, Edelweiss, Jingle Bells jne). Lastelaulude puhul on näha tekst ning kõrval on välja toodud mõned sõnad lauses. Laule saab kuulamise ajal vajadusel peatada. Lisaks lauludele saab mängida piltidega memoriini ja kahte puslet. Väga hästi sobib app laulude õppimiseks. Õpetaja iPADil on kõlarid taga ja kui õpilastel iPADe pole, siis saab sõnu näidata läbi projektori seinale.


Irregular Plurals (ebareeglipärane mitmus) (4.-6. klass)
Inglise keeles on sõnu, millel ei ole reeglipärane mitmus. Selle appi abil saab neid üle korrata (die, baby, elf, hat, brush, cherry, cow, child, calf, deer, sock, shoe, fish, foot, kitten). On kahte tüüpi harjutusi. Esimeses ja teises tuleb valida kahest sõnast õige ja lohistada see lünka. Lause loetakse ka ette. Kolmandas antakse ette sõna ainsuses, mitmuses ja see kas on reeglipärane või mitte. Sinistel sõnadel klõpsates saab neid muuta ja siis klõpsates linnukesel näha, kas oletused olid õiged. Seda appi on hea kasutada teema kordamiseks.

 Irregular Verbs (ebareeglipärased tegusõnad) (5.-7. klass)
Analoogne mäng eelmisele, kuid nüüd tegeletakse tegusõnadega (build, drive, dig, catch, cut, begin, bend, bit, blow, bring).
Tuesday, November 13, 2012

GIS päev iPADidega

13. novembril oli GAGis GIS päev (tegelikult tähistatakse GIS päeva ülemaailmselt 14. novembril) , kus ühe osana viisid Raido Valdmaa ja Nils Nitov firmast AlphaGIS läbi 4. klassidega iPADi tunnid. Esimest korda katsetasime wifit kogu klassile, sest appid nõudsid seda. Seadmena kasutasime TimeCapsule ruuterit. Juba etteruttavalt võib öelda, et wifiga probleeme ei olnud.

Alustati appiga ArcGIS, mis võimaldab vaadata kaarti ja otsida erinevaid kohti. Tuli leida üles oma kool ja kodu ning aadressi järgi öelda, mis objektiga on tegu. Lapsed said väga hästi hakkama ja ülesanded lahendati ära nii kiiresti, et oli vaja leida lisaülesandeid. Lisaks mõõdeti veel vahemaid erinevate linnade vahel.

Järgmisena uuriti Eestimaa piltkaartide abil Eestit. Näiteks, mis põnevad kohad asuvad Kuressaares või mitu linnust on Eestis.

Viimaseks appiks oli FlightRadar24 Free. Selle appi abil on näha millised lennukid parajasti lendavad. Ülesanneteks oli leida, mitu lennukit on praegu Eesti kohal ja mitu Leedu kohal. Millises riigis on praegu kõige rohkem lennukeid?Monday, November 12, 2012

1.b klassi iPadi tund koos videoaabitsaga

Kevadel tekkis mul ja Kristi Rahnul idee teha iPADile ka ise õppematerjale. Kuna põhikasutajaks pidid saama 1. klassi õpilased, siis otsustasime teha midagi neile. Keskendusime eelkõige videotele ja suve jooksul filmisime palju klippe, millest panna kokku nn videoaabits. Praegu on valmis esimene osa, mida katsetame klassis.


1. b klassi õpilased kasutasid eesti keele tunnis videoaabitsat. Kuna see oli juba teine tund, siis läks iPadide jagamine ladusalt ja ka kõrvaklapid leidsid üsna ruttu omaniku. Ka nende ühendamine iPadiga sujus kenasti.
Lapsed olid põnevil, sest seekord sai midagi ka kuulata ja vaadata. Videoaabitsa avamine ja seal liikumine õpilastele raskusi ei valmistanud. Nobedalt leiti õige teos ja avati vajalikud leheküljed. Klass töötas kiirelt ja vaikselt. Kuulati, täideti ülesandeid ja keegi hätta ei jäänud. Õpetajal oli vaid kiitev ja tunnustav funktsioon. 15 minutiga jõuti palju.

Friday, November 9, 2012

5. klassi inglise keele tund

Õpetan 5. klassis inglise keelt ja otsustasin proovida iPADe tunnis. Appe otsides tundus küll, et tegelikult saab enamus asju lahendada ka arvutiklassis arvutite taga. iPADi eelis on see, et selle kasutamiseks ei pea vahetama klassi. Valisin välja neli appi. Kirjutasin tahvlile appide ja harjutuste järjekorra ja lasin igaühel ise toimetada, et oleks aega jälgida õpilasi. Kuigi kasutasime esimest korda iPADe, ei pidanud ma kordagi rääkima sellest, kuidas iPAD tehniliselt töötab. Kui mõnel õpilasel oligi mure, siis naabrid aitasid. Kuna õpilased jõudsid klassi enne tunni algust, siis alustasid nad tutvusmist iPADidega juba vahetunnis.

Practice English Grammar võimaldab teha grammatika teste. Valisin välja 5 testi, mida õpilased harjutama peaks. Testid olid erinevad. Oli neid, kus tuli lünka sõna kirjutada ja neid, kus valida õige vastus. Korraga oli näha üks küsimus. Õigeid vastuseid näidati testi sooritamise lõpus. Probleem tekkis seetõttu, et vaikimisi tuli kirjutades esitäht suur ning hiljem loeti kõik need harjutused valeks. Samalaadseid harjutusi on veebis ka terve hulk.

Chictionary on tähtedest sõnade loomis app. Ette on antud mõned tähed, mille abil moodustada sõnu. Paljude sõnade tähendust ei teadnud ei mina ega ka õpilased. Võimalus arendada sõnavara:) Suurt õpetuslikku väärtust appil pole. Samas ütles üks lapse, et see oli tema lemmikapp.

Speaking Pal meeldis lastele kõige rohkem. Tegemist on apiga, mille abil saab pidada dialoogi. Tasuta saab kasutada appi ühe aasta. Alguses mängitakse dialoog ette. Näiteks klient, kes pole hotellis rahul oma toaga. Järgmiseks sammuks tuleb asuda kliendi positsioonile ja esitada hotelliteenindajale oma kaebus. Kui hääldus on õige, tuleb järgmine küsimus. App vajab ka wifi-ühendust. Klassis oli 14 õpilast ja üsna vilets internetiühendus. Kuna igaüks jõudis selle apini erineval ajal, siis said kõik endale vajalikud asjad alla laadida.

Busuu on tore keeleõppe app, kus saab tasuta harjutada A1 taset. Nõudis konto loomist, aga sellest loobusime. Mõnda harjutust sai ka ilma kasutada.

Õpilastele iPADid meeldisid, kuid keegi ei küsinud, et millal me jälle kasutame. Kuna käime päris tihti arvutiklassis, siis on neil vist tehnoloogiat käes piisavalt. Tasuta appide juures ei hakanud ka silma midagi väga head. Tundub, et valmis lahendusi ei ole. Tuleb looma hakata:)