Monday, April 22, 2013

QR-koodi jaht

Oleme TERA-s teinud mitu QR-koodi jahti, millest on saanud osa võtta kõik algklasside õpilased. Esimese korraldasime matemaatikanädala raames. Esmalt tegi õpetaja www.goqr.me lehel valmis matemaatiliste ülesannetega QR-koodid, printis need välja ja paigutas mööda koolimaja laiali. Õpilased tegutsesid meeskondades, 2-3liikmelise võistkonna peale oli kasutada üks iPad, mille abil QR-koodid sisse skänniti (kasutades QR Reader appi). Ülesande vastus kirjutati paberile. Iga ülesande juures oli ka kirjas, kuhu on järgmiseks vaja minna. Lastele pakkus selline jaht suurt rõõmu ja põnevust.
Teisel korral proovisime sarnast jahti emakeelenädalal. Seekord peitsime QR-koodidesse pool vanasõnast. Vanasõnade esimesed pooled olid paberil, seega oli vaja sisse skännitud teine pool õige alguse taha kirjutada. Õpilased tegutsesid taaskord paarides või kolmikutes.QR-koodidega annab edukalt korraldada ka matkamängu väljaspool koolimaja, sest koodide lugemiseks pole internetiühendust vaja. 
Antud kogemused kinnitasid õnneks ka seda, et kui teha õpilastega kokkulepe, et iPad käes ei jookse, siis sellest peetakse enamasti viisakalt kinni. Õnneks jõudsid kõik iPadid tervetena tagasi ning üritusi pildistades ei pidanud kordagi hinge kinni hoidma, kui vaatasin, kuidas õpilased mööda maja ja majast väljas nendega ringi liikusid. 
Ise olen QR-koode tundides kasutanud veel õpilaste rühmadesse jagamiseks, selleks, et teha www.padlet.com-is rühmatööd (QR-koodis oli link Padleti seinale ja klassi peale oli kokku 4 erinevat seina). Lisaks veel mõistatuste teema juures ning loodusõpetuses küsimuste ja vastuste kokkupanemises. Töö QR-koodidega nõuab küll aega (ettevalmistus + tunnis kuluv aeg), kuid on seda väärt, sest õpilastele väga meeldib neid sisse skännida. Ning kui teha sellist asja kord kuu või paari jooksul, siis ei teki ka tüdimust. Head katsetamist :)

Monday, April 15, 2013

Programmeerimine iPADidega (GAG)

Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpetatakse matemaatikatunni raames programmeerimist. On olemas ka appe, mille abil programmeerimist õpetada. Täpsem kirjeldus appidest ja kasutusjuhendid on järgmisel veebilehele: http://progeipad.weebly.com/.

5.b klassiga katsetasime ka juhendeid, kasutades programmi Daisy the Dinosaur. Tunni käik:
  1. Programmi tutvustusvideo vaatamine http://youtu.be/3xt-tbZqhtY.
  2. Programmiga tutvumine Challenge Mode abil.
  3. Ülesannete lahendamine. Ekraanil näidati videot, kus dinosaurus oli pandud liikuma. Õpilased vaatasid videot ja pidid oma iPADis dinosauruse samamoodi liikuma panema. Käsud kirjutati ka vihikusse üles. Kui esimestel valmis oli, siis anti käega märku. Suuliselt kirjeldati lahendust.
  4. Tunni lõpus võisid õpilased ise ülesandeid välja mõelda.
Esimesed katsetused muusikatunnis (GAG)

Muusikaõpetuse appe oleme iPADidesse palju laadinud ja nüüd on aeg katsetama hakata. See on muusikaõpetajatele täitsa uus maailm ja põnevust on palju. Hea on muusikatundides kasutada ka kõrvaklappe, et iga õpilane saaks ise harjutada.Praegu oleme katsetanud erinevaid stsenaariumeid.
  1. Muusikaõpetaja Moonika Tooming lasi esimeses tunnis õpilastel katsetada erinevaid pille ja välja valida oma lemmik. Tund läks väga hästi ja innustunud olid ka need õpilased, kellele muidu muusikaõpetuse tund väga ei meeldi.
  2. Muusikaõpetaja Ly Tammerik valis välja apid, mida 2. klassiga katsetada. Alguses tutvustas ta appi ja siis palus õpilastel proovida kõrvaklappidega. Seejärel prooviti mängida ühes rütmis. Ridade kaupa said õpilased esitada oma versiooni teistele. Tunni lõpuks proovisime kokku panna erinevatest pillidest orkestri ja mängida. Väga hästi välja ei tulnud, aga proovime veel.
  3. Muusikaõpetaja Ly Tammerik katsetas 8. klassi õpilastega appe. Alguses tutvustati viisijuppi, mida mängima peab. Seejärel moodustati rühmad ja iga rühm proovis koos erinevate pillidega seda viisi mängida.
Esimestel tundide tuli ette ka päris palju probleeme:
  • Apid on erineva valjususe astmega. Mõni pill kõlab valjemalt kui teine.
  • Teadmisi, kuidas appe kasutada, ei ole. Kõike peab katsetama.
  • Mõni iPAD keeldus mõne apiga heli tegemast.

Tuesday, April 2, 2013

Muusikaappide otsmineMuusikaappe on iPADi jaoks väga palju. Kuidas aga leida see sobivaim? Selleks korraldasid Gustav Adolfi Gümnaasiumi muusikaõpetajad koos 10. klassi õpilasega, kes teeb uurimistööd selle kohta, töötoa. Enne kohtumist otsisid kõik appe ja siis kohtumisel katsetati erinevad apid läbi, et leida sobivaimad. Tänaseks on kõik sobivad apid lisatud ka iPADidesse ning muusikaõppimine võib alata. Selleks, et õpilased saaksid ka vabal ajal harjutada, tõime mõned iPADid arvutiklassi, kus neid saab vahetundideks ja pärastlõunaks laenata, et harjutada.

Muusikaappide nimekirja leiate siit: https://docs.google.com/a/gag.ee/document/pub?id=1krD5Wcyx04eg1caNvM4KCpCQGHGK3ZniC05KTpt3oDE