Thursday, December 20, 2012

Kuidas appid iPADi saavad?

iPAD on tegelikult personaalne seade ja peaks inimesega kaasas käima. Koolis on paraku olukord teine ja iPADide eest hoolitsevad IT inimesed. Gustav Adolfi Gümnaasiumis ei ole senini head lahendust leitud. Lõime ühe Apple konto ja kaustame ühe iMAC arvuti iTunes keskkonda. Esimene kord oli appide pealesaamine lihtne. Tegime ühe iPADi valmis ja selle järgi kloonisime teised. Probleemid on tekkinud siis, kui tahame appe lisada. Millised on siis tekkinud probleemid:
  • Appid ei lähe kaustadesse ja neid tuleb hiljem ükshaaval lohistada.
  • Osad appid ei lähe kõikidesse iPADidesse. Need tuleb käsitsi lisada.
  • Ühe klassitäie iPADidele appide lisamine võtab ühe inimese tööpäeva.

Monday, December 10, 2012

Rahvusvaheline koolitus (eTwinning) iPADidega

ETwinning e Sõpruskoolid Euroopas http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm on Euroopa õpetajate virtuaalne kogukond, mis on mõeldud eelkõige projektitööks. Olen aastaid ise selles kogukonnas aktiivselt osalenud nii koolitaja kui ka projektitegijana. Projektide eripäraks on see, et suhtlemiseks kasutatakse ainult IKT võimalusi ning tavapärast reisimist ja üksteise külastamist pole. Lisaks projektööle pakub eTwinning võimalust ka osaleda virtuaalsel õppimisüritustel, kus saab koos Euroopa õpetajatega õppida erinevaid IKT vahendeid. Sel sügisel hakkas silma õppimisüritus, mis räägib sellest, kuidas iPADe projektitöös kasutada. Loomulikult otsustasin selles osaleda.

Õppimisüritus kestis kaks nädalat ja selle aja jooksul tuli sooritada erinevaid ülesandeid. Igal ülesandel oli oma õpetaja ja minu üllatuseks ei pidanudki midagi õpilastega läbi tegema või kaasõppuritega suhtlema. Loodud oli ka hulk juhendeid, kuidas erinevaid appe kasutada. Otsustasin ikkagi reegleid natuke rikkuda ja oma õpilased mängu tuua. Õpetan sel aastal 5. klassis inglise keelt ja andsin ühes tunnis neile ülesanded lahendada, et näha, kuidas nad hakkama saavad. Tunnist mõned pildid ka: http://public.fotki.com/gustavadolf/5-b-inglise-keel-ip/
1. Instagramm
Instagrammist olen ma kunagi midagi kuulnud, aga päriselt ma ei teadnud, millega on tegu. Tegemist on ühe sotsiaalse keskkonnaga, kus inimesed vahetavad omavahel fotosid, mille tegemisel on kasutatud erinevaid filtreid, mis teevad näiteks foto vanemaks või lisavad raami. Fotosid saab kommenteerida ja like'ida. Minu kodutööks oli teha fotosid vabaaja tegevustest ja mingist asjast, mida Eestis ei ole. Juurde tuli lisada ka hashtag (# pluss märksõna), mis võimaldab kursuslatel üksteise töid näha. Andes õpilastele ülesande, arvasin, et küllap nad hakkavad midagi joonistama või lähevad koolimaja pealt otsima. Nemad aga hakkasid googeldama erinevaid pilte ja tulemuseks olid pildid sportlastest, Tallinna vanalinnast, Eesti lipust ja vapist ja Kaali kraatrist. Õpilased vaatasid mind päris tunnustava pilguga, kui said teada, et mul on Instagrammi konto ja täna avastasin, et üks õpilane juba jälgib minu tegevusi.
Instagrammi kohta võib Youtubest leida palju õpetusi: http://youtu.be/CbbBwfN9m04

2. Animatsioon
Animatsiooni tegemiseks kasutasime iMotion HD appi http://youtu.be/fzFQsJpQD_o. Tasuta võimaluse juures ei saa koheselt animatsiooni Youtube laadida, aga kui video laadida oma videote alla, siis seal on jagamise nupp, mille abil saab video Youtube lisada. Ülesandeks oli tutvustada Eestit. Kuna õpilastel oli aega 45 minutit, siis pidid nad olema loovad. Sama ülesanne oli kahel grupil. Üks grupp otsustas otsida veebist infot ja seda siis näidata. Teine grupp küsis paberit ja kirjutas tähthaaval teksti.
Õpilaste tööd:

3. Video
Video tegemiseks kasutamise Vimeo appi http://youtu.be/zer8pHnM3sY, mis võimaldas videoklippe lõigata ja järjestada. Lisaks sai juurde panna teksti ja taustamuusikat. Ülesandeks oli lavastada üks vanasõna ja õpilased valisid "Harjutamine teeb meistriks". Paraku vedas Vimeo app meid mitu korda alt. Mõned videolõigud kadusid ära ja üleslaadimine ei õnnestunud. Proovisin erinevaid wifi'sid, aga tundub, et sama probleem oli ka teistel kursuslastel ning lõpuks soovitati video üles laadida Youtube. Paraku ei saa üles laadida töödeldud videot, seega on app üsna mõttetu või sobib pigem Vimeo videote vaatamiseks mitte töötlemiseks.

4. Audio
Audiofaili loomiseks kasutasime Hokusai appi http://youtu.be/EeuhOQYGIjw. Kuna tegemist oli audio salvestamisega, siis otsis grupp endale vaikse koha ja luges inglise keeles sisse ühe jutu. Juurde pidi lisama ka muusika ja mingi heliefekti. Nemad valisid kabjaplagina. Audiofaili jagamiseks kasutasime Dropboxi, mida iPADide puhul on väga mugav kasutada erinevate failide jagamiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et tund läks hästi ja õpilased said iPADidega väga hästi hakkama. Nad näitasid ka mulle mõnda uut ja kasulikku appi (Splice ja SloPro). Kindlasti tahaks neid võimalusi ka teistele õpetajatele näidata.Wednesday, December 5, 2012

iPadi kasutamine 5. klassi matemaatika tunnis


Olen septembri algusest alates otsinud erinevaid 5. klassile sobivaid matemaatika appe, mis haakuksid õpetatava teemaga ja annaksid õpilasele võimaluse tunnis õpitut iseseisvalt ka korrata. Kui kooli algul sain tutvustada appi iPopulation ja ümardamise õpetamisel Chicken Vault, siis naturaalarvude liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise teemade juures pidin tõdema, et olemasolevad tasuta appid on 5. klassile liiga kerged.

Esimest korda kasutasin iPade tunni ühe osana novembris, mil teemaks olid algarvud ja kordarvud. Ühtekokku sai iPade klassi toodud neljal korral, sest tasuta appe, mida õpilastele tutvustada  ning matemaatikatund vaheldusrikkamaks muuta, on kasutada mitmeid:

Ninja Chicken – mäng, mis tekitas klassis võistlusmomendi ning möödaminnes said selgeks algarvu ja kordarvu mõisted.

MathsFactor ja Maths Factor II – appid, mis kontrollivad algarvude ja kordarvude eristamise oskust, kuid samal ajal ka jaguvust  ja jaguvustunnuseid. Enne appi kasutamist tuleks kindlasti õpilastele selgitada inglise keelseid väljendeid nagu prime number, not prime number, all multilpies of 3, not multiplies of 5, all multiplies 2 or 4 jm.

Prime Shot app, millega saab õpilane kinnistada algarvu mõistet, jaguvust ja jaguvustunnuseid.

Factor Tree – kordarvu lahutamine algteguriteks ning kordarvu esitamine algtegurite korrutisena.

LCM  & GCM – suurima ühisteguri ning vähima ühiskordse enesekontrollitest.

iPADi kasutamise nipid 1

 iPADi kasutades tekib pidevalt küsimusi, millele annab Google vastuse.

1. Kuidas kirjutada läbivate suurtähtedega?
Topeltklõps Shift klahvil.

2. Kuidas kõige kergemini saada oma MS Office dokumendid iPADi ?
Üheks väga heaks võimaluseks on kasutada GoogleDocsi. GoogleDocs faile avab iPAD ilusti. Sellisel juhul peab olema muidugi wifi.

3. Kuidas faile iPADi tõsta?
iFlashDrive - võimaldab arvutist iTunes abil faile iPADi tõsta.
http://youtu.be/2M8flUs5Pxo

Foxit PDF Lite - võimaldab läbi iTunesi laadida iPadi .PDF faile ning neid iPadis kuvada.

4. Kuidas teha iPADi ekraanipilti?
Korraga tuleb all hoida Home ja On/Off nuppu.