Monday, September 30, 2013

iPADidega metsas

Käisime   3. b klassiga  2. koolipäeval  Aegviidus  õuesõppetunnis, kaasas  iPadid ja toeks loodusainete õpetajast lapsevanem .
Kohe  metsaretke  alguses  täitsid  lapsed  ilmavaatluse töölehe, määrasid temperatuuri ja  tuule  suuna, mida  hiljem  telefonide  abil kontrolliti. IPADilt  uuriti  Eesti kaarti, et  näha, kus  Aegviidu  asub.
Üheks  metsatunni  osaks  oli leitud  seente pildistamine, seente  rühmitamine: kukeseen, pilvik, riisikas, puravik,  mürgised  ja muud  seened ning nende  määramine  IPADi  Seenemääraja abil.
Seeni  korjati  2 erinevas  paigas. Esimene kord oli ülesanne 10 minutiga  korjata    ja koguda  korvi võimalikult  palju  erinevaid  seeni. Lapsed  töötasid  4 kaupa  rühmades. Seejärel  liikusime  lõkkeplatsile. Seal  korjasime   seeni lisaks. Iga  rühm koostas  oma korjatud  seentest näituse. Üks  rühma  liige  iseloomustas  seeni, teine  filmis video.
Videos  selgitati, milliseid  seeni  oli kõige  rohkem, mida uut teada  said?
Järgmisel päeval  joonistati  kunstitunnis paberile  pilt   metsaretkest . Tunnis  pildistasid lapsed iPadiga kaaslaste  joonistus töid. Seejärel kasutati  klassis valminud  fotosid  ja  metsas   tehtud  fotosid  kollaaži  kujundamiseks ipadi  api PIC COLLAGE abil. Paaristöödena  kujundati kollaažid, kuhu  lisati tekste ja   templeid. Valmisid  lustakad  tööd,  mis  salvestati iPadi.

Külliki Kivistik

Monday, September 23, 2013

Tahvelarvutite kasutamisest õpiabi tundides

Tarvastu Gümnaasiumi õpiabi õpetaja Evi Vilu jagab kogemusi erinevate rakenduste kasutamisest õpiabi tundides:
"Olen õpiabi (eelnevalt parandusõppe) õpetaja olnud alates 1998. aastast. Õpiabi tundides tuleb tegeleda psüühiliste protsesside arendamisega. Need on taju, mälu, mõtlemine, üldmotoorika, peenmotoorika, tähelepanu ja rütmika.Samuti tuleb tegelda sõnavara rikastamise, kõne ja loogilise mõtlemise arendamisega. Suur tähtsus on õpiraskustega laste enesehinnangu tõstmisel.
Nüüd kasutame Tarvastu Gümnaasiumis õpiabi tundides nende protsesside arendamiseks abivahendina ka iPADe. Järgnevalt mõned mõtted erinevate rakenduste kasutamiseks.

MagneticABC  - Väga hea kasutada sõnade ladumiseks1. klassis. Arendab häälimisoskust, motoorikat. Laps ei pea kartma, et teised näevad, kui valesti läheb.Õpetaja juhendab kõiki individuaalselt. Saab laduda üht sõna mitu korda, et kinnistuks.

Doodle Buddy – Kirjutamiseks. Hea harjutada tähtede kirjutamist, tähtede seostamist teiste tähtedega, aga ka etteütluseks harjutamiseks. Saab harjutada raskemaid sõnu, aga ka seda, kuidas tähti või sõnu parandada.

I Books – Saab tööd teha valitud raamatuga.Võimalik on lugeda, lauseid või lõike alla joonida või värvida. Aga on ka võimalus mängida nn “peidetud sõnade mängu”, kus tekstist tuleb leida uusi sõnu, mis on peidetud teiste sõnade sisse või moodustuvad nad ühe sõna lõppu ja teise algust liites.See töö nõuab lapselt väga tähelepanelikku lugemist.

Kids Math – Hea mäng üleminekuga liitmise ja lahutamise harjutamiseks 20-ne piires. Näidatakse ära piltlikult, kuidas arvutada. Õpiraskusega lapsel väga hea tajuda, kuidas liitmine või lahutamine käib.

AUM Addition – Liitmise harjutamiseks 20-ne piires. Arendab tähelepanu. Saab seada piiri, kui kaua mängib. Distsiplineerib last.

Math Dots – Lahutamise harjutamiseks.Nõuab peastarvutamise oskust, mälu, tähelepanu,arendab motoorikat.Valida on 3 raskusastet ja arvuvald on 100-ni.

Innerfox – Arvuvald on küll ainult 10-ni, kuid sobib ka 4. klassi õpilastele, sest nõuab erilist tähelepanu ja kontsentratsioonivõimet. Saab seada piiir, missuguse punktiarvuni mängitakse.

King of Math – Mitmekülgsete ülesannetega, arendab mõtlemist, loogikat, tähelepanu ja mälu.

Arithmetic – Sisaldab liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Aitab arendada tähelepanu. Laps peab jälgima, mis tehtemärk on ja reageerima.Vale vastuse puhul tuleb uuesti arvutada.

Hungry Fish – Nõuab tähelepanu ja oskust osadest tervik moodustada.Vaja ka mõtlemise kiirust.

Toads Tables – Korrutamine. Rõõmus mäng, kuid kui õpilane paneb vastused suvaliselt, arvutamata, tuleb jälle otsast alustada. Sobib rohkem 3. klassi lõpus ja 4. klassis.

Kids Puzzle – Arendab loogikat, mõtlemist. Võimalus valida raskusastet. Hiljem saab pildi järgi jutustada või juttu kirjutada.

Skill 15 – Hea loogika ja mõtlemise arendamiseks.

Jigsaw – Pusled tüdrukutele. Saab valida raskusastet. Arendab loogikat.

Santa Escape – Põnev end proovile panna. Arendab loogikat ja mõtlemist. Läheb järjest keerukamaks, kuid on köitev ülesanne.

StickerSudoku – Loogikat, tähelepanu ja mõtlemist arendav mäng.

+Bubbles – Arendab mõtlemise kiirust, on keskendumist nõudev mäng.

See on üks osa rakendustest, mida olen oma tundides kasutanud. Nad aitavad luua hea meeleolu, panevad lapsed õhinaga tööle ja nad ei märkagi, et on midagi jälle juurde õppinud."

Tuesday, September 3, 2013

IKT konverents "IKT koolis täna ja homme"

27. ja 28. augustil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis konverents "IKT koolis täna ja homme", mille teine päev oli pühendatud iPADidele. Oma kogemust jagasid viis kooli ning kohal oli ka Neil Emery Inglismaalt.Päev lõppes praktiliste töötubadega, kus räägiti iPADide kasutamisest algklassides, animatsiooni tegemisest ja QR koodidest.
Ettekanded:
Pildid konverentsist: