Thursday, December 20, 2012

Kuidas appid iPADi saavad?

iPAD on tegelikult personaalne seade ja peaks inimesega kaasas käima. Koolis on paraku olukord teine ja iPADide eest hoolitsevad IT inimesed. Gustav Adolfi Gümnaasiumis ei ole senini head lahendust leitud. Lõime ühe Apple konto ja kaustame ühe iMAC arvuti iTunes keskkonda. Esimene kord oli appide pealesaamine lihtne. Tegime ühe iPADi valmis ja selle järgi kloonisime teised. Probleemid on tekkinud siis, kui tahame appe lisada. Millised on siis tekkinud probleemid:
  • Appid ei lähe kaustadesse ja neid tuleb hiljem ükshaaval lohistada.
  • Osad appid ei lähe kõikidesse iPADidesse. Need tuleb käsitsi lisada.
  • Ühe klassitäie iPADidele appide lisamine võtab ühe inimese tööpäeva.

Monday, December 10, 2012

Rahvusvaheline koolitus (eTwinning) iPADidega

ETwinning e Sõpruskoolid Euroopas http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm on Euroopa õpetajate virtuaalne kogukond, mis on mõeldud eelkõige projektitööks. Olen aastaid ise selles kogukonnas aktiivselt osalenud nii koolitaja kui ka projektitegijana. Projektide eripäraks on see, et suhtlemiseks kasutatakse ainult IKT võimalusi ning tavapärast reisimist ja üksteise külastamist pole. Lisaks projektööle pakub eTwinning võimalust ka osaleda virtuaalsel õppimisüritustel, kus saab koos Euroopa õpetajatega õppida erinevaid IKT vahendeid. Sel sügisel hakkas silma õppimisüritus, mis räägib sellest, kuidas iPADe projektitöös kasutada. Loomulikult otsustasin selles osaleda.

Õppimisüritus kestis kaks nädalat ja selle aja jooksul tuli sooritada erinevaid ülesandeid. Igal ülesandel oli oma õpetaja ja minu üllatuseks ei pidanudki midagi õpilastega läbi tegema või kaasõppuritega suhtlema. Loodud oli ka hulk juhendeid, kuidas erinevaid appe kasutada. Otsustasin ikkagi reegleid natuke rikkuda ja oma õpilased mängu tuua. Õpetan sel aastal 5. klassis inglise keelt ja andsin ühes tunnis neile ülesanded lahendada, et näha, kuidas nad hakkama saavad. Tunnist mõned pildid ka: http://public.fotki.com/gustavadolf/5-b-inglise-keel-ip/
1. Instagramm
Instagrammist olen ma kunagi midagi kuulnud, aga päriselt ma ei teadnud, millega on tegu. Tegemist on ühe sotsiaalse keskkonnaga, kus inimesed vahetavad omavahel fotosid, mille tegemisel on kasutatud erinevaid filtreid, mis teevad näiteks foto vanemaks või lisavad raami. Fotosid saab kommenteerida ja like'ida. Minu kodutööks oli teha fotosid vabaaja tegevustest ja mingist asjast, mida Eestis ei ole. Juurde tuli lisada ka hashtag (# pluss märksõna), mis võimaldab kursuslatel üksteise töid näha. Andes õpilastele ülesande, arvasin, et küllap nad hakkavad midagi joonistama või lähevad koolimaja pealt otsima. Nemad aga hakkasid googeldama erinevaid pilte ja tulemuseks olid pildid sportlastest, Tallinna vanalinnast, Eesti lipust ja vapist ja Kaali kraatrist. Õpilased vaatasid mind päris tunnustava pilguga, kui said teada, et mul on Instagrammi konto ja täna avastasin, et üks õpilane juba jälgib minu tegevusi.
Instagrammi kohta võib Youtubest leida palju õpetusi: http://youtu.be/CbbBwfN9m04

2. Animatsioon
Animatsiooni tegemiseks kasutasime iMotion HD appi http://youtu.be/fzFQsJpQD_o. Tasuta võimaluse juures ei saa koheselt animatsiooni Youtube laadida, aga kui video laadida oma videote alla, siis seal on jagamise nupp, mille abil saab video Youtube lisada. Ülesandeks oli tutvustada Eestit. Kuna õpilastel oli aega 45 minutit, siis pidid nad olema loovad. Sama ülesanne oli kahel grupil. Üks grupp otsustas otsida veebist infot ja seda siis näidata. Teine grupp küsis paberit ja kirjutas tähthaaval teksti.
Õpilaste tööd:

3. Video
Video tegemiseks kasutamise Vimeo appi http://youtu.be/zer8pHnM3sY, mis võimaldas videoklippe lõigata ja järjestada. Lisaks sai juurde panna teksti ja taustamuusikat. Ülesandeks oli lavastada üks vanasõna ja õpilased valisid "Harjutamine teeb meistriks". Paraku vedas Vimeo app meid mitu korda alt. Mõned videolõigud kadusid ära ja üleslaadimine ei õnnestunud. Proovisin erinevaid wifi'sid, aga tundub, et sama probleem oli ka teistel kursuslastel ning lõpuks soovitati video üles laadida Youtube. Paraku ei saa üles laadida töödeldud videot, seega on app üsna mõttetu või sobib pigem Vimeo videote vaatamiseks mitte töötlemiseks.

4. Audio
Audiofaili loomiseks kasutasime Hokusai appi http://youtu.be/EeuhOQYGIjw. Kuna tegemist oli audio salvestamisega, siis otsis grupp endale vaikse koha ja luges inglise keeles sisse ühe jutu. Juurde pidi lisama ka muusika ja mingi heliefekti. Nemad valisid kabjaplagina. Audiofaili jagamiseks kasutasime Dropboxi, mida iPADide puhul on väga mugav kasutada erinevate failide jagamiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et tund läks hästi ja õpilased said iPADidega väga hästi hakkama. Nad näitasid ka mulle mõnda uut ja kasulikku appi (Splice ja SloPro). Kindlasti tahaks neid võimalusi ka teistele õpetajatele näidata.Wednesday, December 5, 2012

iPadi kasutamine 5. klassi matemaatika tunnis


Olen septembri algusest alates otsinud erinevaid 5. klassile sobivaid matemaatika appe, mis haakuksid õpetatava teemaga ja annaksid õpilasele võimaluse tunnis õpitut iseseisvalt ka korrata. Kui kooli algul sain tutvustada appi iPopulation ja ümardamise õpetamisel Chicken Vault, siis naturaalarvude liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise teemade juures pidin tõdema, et olemasolevad tasuta appid on 5. klassile liiga kerged.

Esimest korda kasutasin iPade tunni ühe osana novembris, mil teemaks olid algarvud ja kordarvud. Ühtekokku sai iPade klassi toodud neljal korral, sest tasuta appe, mida õpilastele tutvustada  ning matemaatikatund vaheldusrikkamaks muuta, on kasutada mitmeid:

Ninja Chicken – mäng, mis tekitas klassis võistlusmomendi ning möödaminnes said selgeks algarvu ja kordarvu mõisted.

MathsFactor ja Maths Factor II – appid, mis kontrollivad algarvude ja kordarvude eristamise oskust, kuid samal ajal ka jaguvust  ja jaguvustunnuseid. Enne appi kasutamist tuleks kindlasti õpilastele selgitada inglise keelseid väljendeid nagu prime number, not prime number, all multilpies of 3, not multiplies of 5, all multiplies 2 or 4 jm.

Prime Shot app, millega saab õpilane kinnistada algarvu mõistet, jaguvust ja jaguvustunnuseid.

Factor Tree – kordarvu lahutamine algteguriteks ning kordarvu esitamine algtegurite korrutisena.

LCM  & GCM – suurima ühisteguri ning vähima ühiskordse enesekontrollitest.

iPADi kasutamise nipid 1

 iPADi kasutades tekib pidevalt küsimusi, millele annab Google vastuse.

1. Kuidas kirjutada läbivate suurtähtedega?
Topeltklõps Shift klahvil.

2. Kuidas kõige kergemini saada oma MS Office dokumendid iPADi ?
Üheks väga heaks võimaluseks on kasutada GoogleDocsi. GoogleDocs faile avab iPAD ilusti. Sellisel juhul peab olema muidugi wifi.

3. Kuidas faile iPADi tõsta?
iFlashDrive - võimaldab arvutist iTunes abil faile iPADi tõsta.
http://youtu.be/2M8flUs5Pxo

Foxit PDF Lite - võimaldab läbi iTunesi laadida iPadi .PDF faile ning neid iPadis kuvada.

4. Kuidas teha iPADi ekraanipilti?
Korraga tuleb all hoida Home ja On/Off nuppu.

Wednesday, November 14, 2012

iPADiga seotud korralduslikud probleemid

Kui kooli saabuvad iPADid, on vaja lahendada ka hulk küsimusi, mis on seotud iPADide hoidmise ja hooldamisega. Vastuse peavad saama järgmised küsimused:
1. Kus hoitakse iPADe? Ruum võiks käia lukus ja olla kasutajatele lähedal.
2. Kuidas hoitakse iPADe? Kõige parem on muidugi spetsiaalne kapp. GAGis hoiame neid riiulil.
3. Kes laeb iPADe?
4. Kes puhastab iPADe?
5. Kuidas toimub laenutamine? GAGis kasutatakse selleks GoogleDocsis loodud tunniplaani.
6. Kuidas toimub kasutamine? Kleepisime iPADi kaantele numbrid, et igas klassis saaks kindel õpilane kindla iPADi. Nii saab jätkata oma tegemisi ka järgmisel tunnil.
7. Kui tihti lisatakse appe?
8. Kes lisab appe?
9. Kuidas toimub ühinemine Internetiga?
10. Kuidas õpetajad omavahel kogemusi jagavad?
...

Inglise keele appid

Otsustasin läbi uurida mõned appid, mida saaks kasutada inglise keele õpetamisel. Õpilasteni pole ma nendega veel jõudnud, kuid panen oma esialgsed mõtted kirja.
Let's Sing 4 (algklassid)
28 lastelaulu (sh Ten Little Indians, Farm Song, Head Shoulders Knees and Toes, Row Row Row Your Boat, The Alphabet Song, We Wish You a Merry Christmas, Edelweiss, Jingle Bells jne). Lastelaulude puhul on näha tekst ning kõrval on välja toodud mõned sõnad lauses. Laule saab kuulamise ajal vajadusel peatada. Lisaks lauludele saab mängida piltidega memoriini ja kahte puslet. Väga hästi sobib app laulude õppimiseks. Õpetaja iPADil on kõlarid taga ja kui õpilastel iPADe pole, siis saab sõnu näidata läbi projektori seinale.


Irregular Plurals (ebareeglipärane mitmus) (4.-6. klass)
Inglise keeles on sõnu, millel ei ole reeglipärane mitmus. Selle appi abil saab neid üle korrata (die, baby, elf, hat, brush, cherry, cow, child, calf, deer, sock, shoe, fish, foot, kitten). On kahte tüüpi harjutusi. Esimeses ja teises tuleb valida kahest sõnast õige ja lohistada see lünka. Lause loetakse ka ette. Kolmandas antakse ette sõna ainsuses, mitmuses ja see kas on reeglipärane või mitte. Sinistel sõnadel klõpsates saab neid muuta ja siis klõpsates linnukesel näha, kas oletused olid õiged. Seda appi on hea kasutada teema kordamiseks.

 Irregular Verbs (ebareeglipärased tegusõnad) (5.-7. klass)
Analoogne mäng eelmisele, kuid nüüd tegeletakse tegusõnadega (build, drive, dig, catch, cut, begin, bend, bit, blow, bring).
Tuesday, November 13, 2012

GIS päev iPADidega

13. novembril oli GAGis GIS päev (tegelikult tähistatakse GIS päeva ülemaailmselt 14. novembril) , kus ühe osana viisid Raido Valdmaa ja Nils Nitov firmast AlphaGIS läbi 4. klassidega iPADi tunnid. Esimest korda katsetasime wifit kogu klassile, sest appid nõudsid seda. Seadmena kasutasime TimeCapsule ruuterit. Juba etteruttavalt võib öelda, et wifiga probleeme ei olnud.

Alustati appiga ArcGIS, mis võimaldab vaadata kaarti ja otsida erinevaid kohti. Tuli leida üles oma kool ja kodu ning aadressi järgi öelda, mis objektiga on tegu. Lapsed said väga hästi hakkama ja ülesanded lahendati ära nii kiiresti, et oli vaja leida lisaülesandeid. Lisaks mõõdeti veel vahemaid erinevate linnade vahel.

Järgmisena uuriti Eestimaa piltkaartide abil Eestit. Näiteks, mis põnevad kohad asuvad Kuressaares või mitu linnust on Eestis.

Viimaseks appiks oli FlightRadar24 Free. Selle appi abil on näha millised lennukid parajasti lendavad. Ülesanneteks oli leida, mitu lennukit on praegu Eesti kohal ja mitu Leedu kohal. Millises riigis on praegu kõige rohkem lennukeid?Monday, November 12, 2012

1.b klassi iPadi tund koos videoaabitsaga

Kevadel tekkis mul ja Kristi Rahnul idee teha iPADile ka ise õppematerjale. Kuna põhikasutajaks pidid saama 1. klassi õpilased, siis otsustasime teha midagi neile. Keskendusime eelkõige videotele ja suve jooksul filmisime palju klippe, millest panna kokku nn videoaabits. Praegu on valmis esimene osa, mida katsetame klassis.


1. b klassi õpilased kasutasid eesti keele tunnis videoaabitsat. Kuna see oli juba teine tund, siis läks iPadide jagamine ladusalt ja ka kõrvaklapid leidsid üsna ruttu omaniku. Ka nende ühendamine iPadiga sujus kenasti.
Lapsed olid põnevil, sest seekord sai midagi ka kuulata ja vaadata. Videoaabitsa avamine ja seal liikumine õpilastele raskusi ei valmistanud. Nobedalt leiti õige teos ja avati vajalikud leheküljed. Klass töötas kiirelt ja vaikselt. Kuulati, täideti ülesandeid ja keegi hätta ei jäänud. Õpetajal oli vaid kiitev ja tunnustav funktsioon. 15 minutiga jõuti palju.

Friday, November 9, 2012

5. klassi inglise keele tund

Õpetan 5. klassis inglise keelt ja otsustasin proovida iPADe tunnis. Appe otsides tundus küll, et tegelikult saab enamus asju lahendada ka arvutiklassis arvutite taga. iPADi eelis on see, et selle kasutamiseks ei pea vahetama klassi. Valisin välja neli appi. Kirjutasin tahvlile appide ja harjutuste järjekorra ja lasin igaühel ise toimetada, et oleks aega jälgida õpilasi. Kuigi kasutasime esimest korda iPADe, ei pidanud ma kordagi rääkima sellest, kuidas iPAD tehniliselt töötab. Kui mõnel õpilasel oligi mure, siis naabrid aitasid. Kuna õpilased jõudsid klassi enne tunni algust, siis alustasid nad tutvusmist iPADidega juba vahetunnis.

Practice English Grammar võimaldab teha grammatika teste. Valisin välja 5 testi, mida õpilased harjutama peaks. Testid olid erinevad. Oli neid, kus tuli lünka sõna kirjutada ja neid, kus valida õige vastus. Korraga oli näha üks küsimus. Õigeid vastuseid näidati testi sooritamise lõpus. Probleem tekkis seetõttu, et vaikimisi tuli kirjutades esitäht suur ning hiljem loeti kõik need harjutused valeks. Samalaadseid harjutusi on veebis ka terve hulk.

Chictionary on tähtedest sõnade loomis app. Ette on antud mõned tähed, mille abil moodustada sõnu. Paljude sõnade tähendust ei teadnud ei mina ega ka õpilased. Võimalus arendada sõnavara:) Suurt õpetuslikku väärtust appil pole. Samas ütles üks lapse, et see oli tema lemmikapp.

Speaking Pal meeldis lastele kõige rohkem. Tegemist on apiga, mille abil saab pidada dialoogi. Tasuta saab kasutada appi ühe aasta. Alguses mängitakse dialoog ette. Näiteks klient, kes pole hotellis rahul oma toaga. Järgmiseks sammuks tuleb asuda kliendi positsioonile ja esitada hotelliteenindajale oma kaebus. Kui hääldus on õige, tuleb järgmine küsimus. App vajab ka wifi-ühendust. Klassis oli 14 õpilast ja üsna vilets internetiühendus. Kuna igaüks jõudis selle apini erineval ajal, siis said kõik endale vajalikud asjad alla laadida.

Busuu on tore keeleõppe app, kus saab tasuta harjutada A1 taset. Nõudis konto loomist, aga sellest loobusime. Mõnda harjutust sai ka ilma kasutada.

Õpilastele iPADid meeldisid, kuid keegi ei küsinud, et millal me jälle kasutame. Kuna käime päris tihti arvutiklassis, siis on neil vist tehnoloogiat käes piisavalt. Tasuta appide juures ei hakanud ka silma midagi väga head. Tundub, et valmis lahendusi ei ole. Tuleb looma hakata:)

Monday, October 29, 2012

Esimene tund iPADidega Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1.a klassis

29. oktoobril võeti Gustav Adolfi Gümnaasiumis esimest korda kasutusele iPADid. Esimeseks katsetajaks oli Krista Unt oma 1.a klassiga. Lapsed olid valmis ja elevil. Alustasime sellest, et tutvustasime õpilastele iPADi üldiselt. Kuidas lahti teha, kuidas kaasi mugavalt paigutada, kuidas heli maha keerata, kuidas kaustu ja appe avada ja sulgeda. Jõudsime katsetada ka kahte appi (Shape... le free ja Scribble Press). Lapsed said hästi hakkama. Probleeme tekkis sellega, kui ilusti joonistatud pilt äkki ära kadus. Fotod:

Tuesday, October 9, 2012

Kuidas teha Apple ID ilma krediitkaardi numbrit sisestamata?

iPAD'i lahti pakkides tekkis kohe tahtmine hakata kasutama erinevaid app'e. App'id on väikesed programmid või rakendused, mida saab tõmmata iPAD'i AppStore'st. Selleks on vaja aga kontot. Kontot tehes selgus, et sisetama peab ka krediitkaardi numbri. Kuna plaanisin katsetada ainult tasuta app'e ja lisaks sellele ei tahaks isiklikku krediitkaarti kuidagi töökohas kasutada, otsisin teist lahendust. Õnneks aitas Google ja mul õnnestus teha konto ilma krediitkaardita. Tegin selle kohta ka juhendi: http://www.slideshare.net/ingridmaadvere/apple-id-loomine-krediitkaardita

Apple projekt ESSA Akadeemias

1. mail külastasid Gustav Adolfi Gümnaasiumit kolm õpetajat Inglismaalt ESSA Akadeemiast http://www.essaacademy.org/. ESSA Akadeemia on selle poolest eriline kool, et nad kasutavad ainult Apple tooteid. Õpetajad tutvustasid oma kooli ja rääkisid sellest, kuidas nad Apple tooteid kasutavad. Kuna teema võib huvitada ka teisi koole, siis kirjutasin kokkuvõtte ka oma ajaveebi.

Kooli ja kogu projekti üldiselt tutvustas Abdulaziz Chohan, kes on keemiaõpetaja ja toetab õpetajaid tehnoloogia kasutamisel. 2009. aastal sai koolist akadeemia. Enne seda oli tegemist tavalise kooliga, mille tase ei olnud just kõige parem. Projekti toetas valitsus ja ehitati uus hoone, kuhu oktoobris koliti. Uues koolimajas oli kõik teisiti. Ei olnud eraldi ruume õpilastele ja õpetajatele. Igaüks võis igale poole minna. Eesmärk oli olla õpikeskkond nii õpilastele kui ka õpetajatele. 

Tehnoloogilise poole pealt võeti kasutusele ainult Apple tooted, et ei oleks ühildumise probleeme. Kõigile õpilastele andis kool 2009. aasta detsembris iPod touchi, mida nad võisid ka koju võtta. Ainus kulutus oli see, et vanemad pidid maksma kindlustust juhuks kui seadmega midagi juhtub. Õpetajad said iPadi ja MacBooki. Koolimajas ei ole ühtegi interaktiivset tahvlit. Selle asemel on seintel LCD ekraanid, kuhu spetsiaalse seadme Apple TV abil saavad õpetajad saata oma iPadi pildi. Juhtmeid koolis pole, sest igal pool on wifi. Oluline on see, et tehnoloogia oleks lihtsalt kasutatav, siis õpetajad on nõus ka seda tegema. Printimine on peaaegu lõppenud ning majas on alles ainult üks printer. 

Kui õpilased said iPod touci, kardeti, et see vidin viib õpilased õppimisest eemale. Tegelikkus oli aga teine.  Paljud õpilased, kes varem olid vaiksed, hakkasid esitama küsimusi. Väga oluline oli, et küsimus saaks kiirelt vastuse igas kohas. Arvutisse peab sisse logima ja see võtab aega. Õpilased said juurdepääsu internetti. Kõike sai kontrollida. Näiteks oli koolis üks õpilane Poolast, kes ei osanud inglise keelt. Tavapäraselt oleks ta viidud keemia tunnist inglise keele täiendõppe tundi. Tänu iPod touchile sai õpilane olla tunnis ja kogu aeg vaadata sõnu, mida ta ei teadnud. Läptopi kasutamine oleks olnud liiga aeganõudev. iPod oli parem, kiirem ja segas kaasõpilasi vähem. Õppeedukus paranes pidevalt: 2007 37%, 2008 58%, 2009 67%. Visiooniks sai kõik õnnestub (all will succeed)

Alguses oli muidugi küsimuseks ka e-õppematerjalid, mida kasutada. Hakati kasutama palju vabasid keskkondi ja vaba tarkvara. Näiteks: eMoodle, DropBox, iTunesU. Õpetajad otsisid tasuta appe ja soovitasid siis neid õpilastele. Kooli kodulehelt võib vaadata, mida nad leidnud on http://www.essaacademy.org/apps-we-use.html. Samuti hakkasid õpetajad ise looma õpikuid iBook Authori abil. See programm on väga lihtne ning võimaldab ära kasutada ka kõik seni loodud dokumendid. 
Kooli tutvustusele järgnesid töötoad, kus Abdulaziz Chohan tutvustas iBook Authorit, Jenny Muter haridusteemalisi appe ja Nicholas Shaw iPadis raamatu loomist.

Apple koolis

Apple on oma toodetega jõudnud paljude inimesteni ja on ka koole, mis Apple tooteid aktiivselt kasutavad. See ajaveeb on mõeldud selleks, et jagada oma kogemusi Apple'ga. Milliseid app'e kasutada ja millist metoodikat, et õppetöö paremini õnnestuks.