Pages

Wednesday, December 5, 2012

iPadi kasutamine 5. klassi matemaatika tunnis


Olen septembri algusest alates otsinud erinevaid 5. klassile sobivaid matemaatika appe, mis haakuksid õpetatava teemaga ja annaksid õpilasele võimaluse tunnis õpitut iseseisvalt ka korrata. Kui kooli algul sain tutvustada appi iPopulation ja ümardamise õpetamisel Chicken Vault, siis naturaalarvude liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise teemade juures pidin tõdema, et olemasolevad tasuta appid on 5. klassile liiga kerged.

Esimest korda kasutasin iPade tunni ühe osana novembris, mil teemaks olid algarvud ja kordarvud. Ühtekokku sai iPade klassi toodud neljal korral, sest tasuta appe, mida õpilastele tutvustada  ning matemaatikatund vaheldusrikkamaks muuta, on kasutada mitmeid:

Ninja Chicken – mäng, mis tekitas klassis võistlusmomendi ning möödaminnes said selgeks algarvu ja kordarvu mõisted.

MathsFactor ja Maths Factor II – appid, mis kontrollivad algarvude ja kordarvude eristamise oskust, kuid samal ajal ka jaguvust  ja jaguvustunnuseid. Enne appi kasutamist tuleks kindlasti õpilastele selgitada inglise keelseid väljendeid nagu prime number, not prime number, all multilpies of 3, not multiplies of 5, all multiplies 2 or 4 jm.

Prime Shot app, millega saab õpilane kinnistada algarvu mõistet, jaguvust ja jaguvustunnuseid.

Factor Tree – kordarvu lahutamine algteguriteks ning kordarvu esitamine algtegurite korrutisena.

LCM  & GCM – suurima ühisteguri ning vähima ühiskordse enesekontrollitest.

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete