Pages

Tuesday, January 29, 2013

Inglise keele tund 3. klassis

4. klass kasutas iPADe inglise keele tunnis. Tunnis oli kolm õpetajat. Lisaks minule olid kohal kaks inglise keele õpetajat Hille Tamkivi ja Kaja Belials, kes olid inglise keele grupid ühendanud. Kuna paljud inglise keele apid on heliga, siis kasutasime ka kõrvaklappe. Kõrvaklappidega tehnilisi probleem polnud, mõni laps ei osanud neid küll õigesse auku panna, aga kui asi paigas, siis kõik töötas. Kõrvaklappide kasutamise korral peab kindlasti enne tunni algust kokku leppima reeglid. Kui õpetaja räägib, siis kõrvaklappe peas ei ole. Hea on lasta ka iPAD kinni panna, sest siis tõesti kuulatakse.

Esimene app oli Balloons, mis võimaldab õppida värvuseid, numbreid ja loomi. App on lihtne ja kõik said hakkama. Huvitav oli see, et osa õpilastest võttis seda kui võistlust ja üritasid võimalikult kiiresti kõik ära teha. Neile pidi selgitama, et tegemist on õppimisega ja kiirus siin ei loe.

Järgmisena uurisime appi Find & Learn. Alguses näitasime, mida teha ja siis alustasid lapsed tööd. Selle api abil õpitakse loomi. Alguses on õppimine ja siis tuleb loom teiste hulgast ära tunda. Selle apiga oli mõnes iPADis probleeme. Millegipärast oli näha ainult osa loomast. Aitas see kui app lõplikult sulgeda (Kui Kodu nuppu alla hoida, siis ilmuvad alla ribale kõik avatud apid. Sealt on võimalik neid ükshaaval keelumärgist sulgeda) ja uuesti avada.

Edasi läksime juba lausete juurde. Selleks kasutasime appi Baby Carrot. Seal loetakse ette kestvas olevikus lauseid ja õpilased peavad klõpsama vastaval pildil. Palusime õpilastel hääldada järgi lauseid. Seda pidi neile ka meelde tuletama.

Tunni teise poole tuletasime meelde spellimist.
Can you spell your name?
Can you spell your favourite animal?
Can you spell your favourte colour?
Oma nime spellimine tuli õpilastel meelde, aga loomade ja värvustega oli probleeme. Appi tuli app ABC Song, kus alguses lauldi tähestiku laul ning seejärel said õpilased tähel klõpsates kuulata, kuidas seda spellitakse. Andsime õpilastele aega harjutada. Mõned õpilased tegid paberile või vihikusse märkmeid. Lõpuks pidid õpilased tegema helisalvestuse Hokusai apiga. Huvitaval kombel mõnes iPADis see app ei käivitunud. Siis palusime õpilastel teha helisalvestus kahepeale. Poole klassist saatsime koridori salvestama, sest kõrvalistujad oleks muidu seganud. Helisalvestusi kuulata ei jõudnud, enne sai tund läbi. Õpilastele tund meeldis.

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete