Pages

Friday, June 14, 2013

Geograafia kordamine õppeaasta lõpul (GAG)

IV veerandi lõpul kasutas Tiina Naissoo õpilastega palju iPADe, et võtta kokku kooliaasta. Järgnevalt lühike kokkuvõte tundidest:

1. 7. klass, maakera tihedalt ja hõredalt asustatud piirkonnad
Tunni teemaks oli rääkida maakera tihedalt ja hõredalt asustatud piirkondadest. Iga õpilane valis ühe maailma riigi ja uuris, millised piirkonnad selles riigis on tihedalt asustatud ja millised mitte. Samuti üritati aru saada, miks see nii on. Lisaks iPADidele oli klassis ka wifi-seade, mis võimaldas kõigil õpilastel minna internetti. Infot otsiti Safariga. Üldiselt said õpilased iPADidega väga hästi hakkama. Õpetaja pidi õpetama kopeerimist Wikipediast. Kokkuvõte riigist tehti kasutades Morfo Booth appi. Morfo Booth võimaldab võtta kellegi portree ning panna see rääkima. Õpilased valisid oma riigist lähtuvalt ühe olulise esindaja (poliitik, kultuuritegelane, sportlane jne). Internetist otsiti riigi esindaja portree ning pandi see rääkima. Näiteks tegelane ütles, et tema on selle riigi peaminister ja tema riigis on tihedalt asustatud see piirkond sellepärast, et... Tekst pidi olema tihe, sest salvestada saab kuni 30 sekundit.Tunnis sai palju nalja ja õpetaja sõnul läks nalja peale natuke liiga palju aega.

2. 7. ja 8. klass, loodusõpetuse kordamine
Kordamiseks sobib igas aines väga hästi QR koodide aardejaht. Aardejahi saab lihtsalt luua Classtools.net keskkonnas http://www.classtools.net/QR/. Juhend:
Aardejahi tegemiseks on vaja välja mõelda ülesanded või küsimused õpilastele ning QR koodid välja printida. Koodid kleepis õpetaja koolimajas seintele. Õpetaja ütles õpilastele, kus koodid ligikaudselt asuvad. Näiteks ülesanne on kolmanda korruse koridoris pingi taga. Aardejaht toimus rühmades ja tegelikult piisas ainult kolmest-neljast iPADist, sest QR koodi lugejad on olemas ka paljudes nutitelefonides, mis õpilastel olemas on.  Küsimustele vastamiseks võib QR koodide kõrvale üles riputada ka lisamaterjale ning nutitelefonide abil saab otsida infot internetist. Tagasiside õpilastelt oli väga positiivne ning õpetaja sõnul sobib aasta lõppu fantastiliselt.

3. 8. klass, geograafia
Gustav Adolfi Gümnaasiumi lähendal on Schnelli tiik. Õpetaja Tiina Naissoo tegi tiigi äärest 10 pilti ja jagas neid Facebooki kaudu õpilastega. Õpilased tõmbasid pildid iPADidesse. Lisaks iPADidele jagas õpetaja õpilastele orienteerumiskaardid. Õpilaste ülesanne oli leida kohad, mis olid piltidel ning märkida need kaardile. Kaardile märgiti ka ilmakaar.

4. 9. klass, geograafia
Õpilaste ülesandeks oli koostada BookCreatoriga raamat ühest Euroopa riigist. Ette olid antud kavapunktid, mis peaks raamatus olema. Probleemiks oli see, et näiteks Wikipediast teksti kopeerides ei saanud lahti linkidest. Lahenduseks oli vajalik tekst ümber trükkida. Kiiremad jõudsid raamatut illustreerida Morfo Booth'i ja Puppet Pal HD'ga. Morfo Booth'is näiteks tutvustasid riigipead ennast või riiki. PuppetPal võimaldas teha oluliste sündmuste kohta näidendi. Aega kulus kaks tundi ja raamatud päris valmis ei saanud. Õpetaja idee oli raamatud hiljem Edmodo keskkonda laadida, et neid oleks võimalik mugavalt vaadata.

5. 8. klass, taimede tundimine
Õpetaja Tiina Naissoo läks õpilastega parki ning tuvustas neile seal kasvavaid taimi. Järgmises tunnis oli õpilaste ülesanne leida need samad taimed pargist üles ning teha neist pildid. Õpetaja näitas taimede nimed MS PowerPointi abil ekraanile, õpilased tegid nimedest pildi ja läksid parki taimi otsima. Iga õpilane otsis taimi individuaalselt, aga koonduti rühmadesse ning otsimine algas. Üksteist abistati ning info otsimiseks kasutati ka nutiseadmeid. Lõpuks valmis raamat taimedest ja õpetaja jäi tulemustega rahule.

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete