Pages

Tuesday, March 12, 2013

3. klass õpib korrutustabelit

Gustav Adolfi 3.a klass kasutas iPADe selleks, et korrata korrutamist. Esimest korda kasutasime wifiseadet ning see andis võimaluse alustada tundi pranglimisega. iPADil ei ole pranglida väga mugav, sest vastust ei saa kiiresti sisestada ning seetõttu võib tekkida palju vigu. Hea on kasutada seda raskemate tasemete harjutamiseks, kus enamus aega kulub mõtlemisele.

Kuna tunni eesmärgiks oli korrata korrutustabelit, siis valisime apid, mis lubavad seda teha. Tegevus algas sellega, et kirjutasin api nime tahvlile. Õpilased leidsid selle üles ja avasid. Siis näitasin klassi ees, kuidas seadetest määrata, et toimuks ainult korrutamine. Vajadusel õpilased abistasid üksteist. Iga mängu tegime 2 korda läbi. Kiiremad jõudsid rohkemgi.

Korrutamise harjutamiseks kasutasime järgnevaid appe:
  • MathDrills Lite
  • Math Trainer (Seda appi kasutasime paaristööna. Ei töötanud küll võimalus Play vs, aga kuna tehteid näidatakse kahekaupa, siis pinginaabrid tegid seda mängu kordamööda ühes iPADis. See lisas väikese võistlusmomendi tundi.)
  • MathKid
Tunni lõpetasime nuputamisega. Kõik pidid lahendama ära apiga Puzzle ühes ülesandes kaks rida. Seal on vaja nihutada klotse, et panna arvud ritta. Kõik sellega hakkama ei saanud. Nutikamad jõudsid aga peaaegu lõpuni. Tunni lõpus võis iga laps valida, millist nuputamise ülesannet ta teha tahab.

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete