Pages

Monday, September 23, 2013

Tahvelarvutite kasutamisest õpiabi tundides

Tarvastu Gümnaasiumi õpiabi õpetaja Evi Vilu jagab kogemusi erinevate rakenduste kasutamisest õpiabi tundides:
"Olen õpiabi (eelnevalt parandusõppe) õpetaja olnud alates 1998. aastast. Õpiabi tundides tuleb tegeleda psüühiliste protsesside arendamisega. Need on taju, mälu, mõtlemine, üldmotoorika, peenmotoorika, tähelepanu ja rütmika.Samuti tuleb tegelda sõnavara rikastamise, kõne ja loogilise mõtlemise arendamisega. Suur tähtsus on õpiraskustega laste enesehinnangu tõstmisel.
Nüüd kasutame Tarvastu Gümnaasiumis õpiabi tundides nende protsesside arendamiseks abivahendina ka iPADe. Järgnevalt mõned mõtted erinevate rakenduste kasutamiseks.

MagneticABC  - Väga hea kasutada sõnade ladumiseks1. klassis. Arendab häälimisoskust, motoorikat. Laps ei pea kartma, et teised näevad, kui valesti läheb.Õpetaja juhendab kõiki individuaalselt. Saab laduda üht sõna mitu korda, et kinnistuks.

Doodle Buddy – Kirjutamiseks. Hea harjutada tähtede kirjutamist, tähtede seostamist teiste tähtedega, aga ka etteütluseks harjutamiseks. Saab harjutada raskemaid sõnu, aga ka seda, kuidas tähti või sõnu parandada.

I Books – Saab tööd teha valitud raamatuga.Võimalik on lugeda, lauseid või lõike alla joonida või värvida. Aga on ka võimalus mängida nn “peidetud sõnade mängu”, kus tekstist tuleb leida uusi sõnu, mis on peidetud teiste sõnade sisse või moodustuvad nad ühe sõna lõppu ja teise algust liites.See töö nõuab lapselt väga tähelepanelikku lugemist.

Kids Math – Hea mäng üleminekuga liitmise ja lahutamise harjutamiseks 20-ne piires. Näidatakse ära piltlikult, kuidas arvutada. Õpiraskusega lapsel väga hea tajuda, kuidas liitmine või lahutamine käib.

AUM Addition – Liitmise harjutamiseks 20-ne piires. Arendab tähelepanu. Saab seada piiri, kui kaua mängib. Distsiplineerib last.

Math Dots – Lahutamise harjutamiseks.Nõuab peastarvutamise oskust, mälu, tähelepanu,arendab motoorikat.Valida on 3 raskusastet ja arvuvald on 100-ni.

Innerfox – Arvuvald on küll ainult 10-ni, kuid sobib ka 4. klassi õpilastele, sest nõuab erilist tähelepanu ja kontsentratsioonivõimet. Saab seada piiir, missuguse punktiarvuni mängitakse.

King of Math – Mitmekülgsete ülesannetega, arendab mõtlemist, loogikat, tähelepanu ja mälu.

Arithmetic – Sisaldab liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Aitab arendada tähelepanu. Laps peab jälgima, mis tehtemärk on ja reageerima.Vale vastuse puhul tuleb uuesti arvutada.

Hungry Fish – Nõuab tähelepanu ja oskust osadest tervik moodustada.Vaja ka mõtlemise kiirust.

Toads Tables – Korrutamine. Rõõmus mäng, kuid kui õpilane paneb vastused suvaliselt, arvutamata, tuleb jälle otsast alustada. Sobib rohkem 3. klassi lõpus ja 4. klassis.

Kids Puzzle – Arendab loogikat, mõtlemist. Võimalus valida raskusastet. Hiljem saab pildi järgi jutustada või juttu kirjutada.

Skill 15 – Hea loogika ja mõtlemise arendamiseks.

Jigsaw – Pusled tüdrukutele. Saab valida raskusastet. Arendab loogikat.

Santa Escape – Põnev end proovile panna. Arendab loogikat ja mõtlemist. Läheb järjest keerukamaks, kuid on köitev ülesanne.

StickerSudoku – Loogikat, tähelepanu ja mõtlemist arendav mäng.

+Bubbles – Arendab mõtlemise kiirust, on keskendumist nõudev mäng.

See on üks osa rakendustest, mida olen oma tundides kasutanud. Nad aitavad luua hea meeleolu, panevad lapsed õhinaga tööle ja nad ei märkagi, et on midagi jälle juurde õppinud."

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete