Pages

Monday, September 30, 2013

iPADidega metsas

Käisime   3. b klassiga  2. koolipäeval  Aegviidus  õuesõppetunnis, kaasas  iPadid ja toeks loodusainete õpetajast lapsevanem .
Kohe  metsaretke  alguses  täitsid  lapsed  ilmavaatluse töölehe, määrasid temperatuuri ja  tuule  suuna, mida  hiljem  telefonide  abil kontrolliti. IPADilt  uuriti  Eesti kaarti, et  näha, kus  Aegviidu  asub.
Üheks  metsatunni  osaks  oli leitud  seente pildistamine, seente  rühmitamine: kukeseen, pilvik, riisikas, puravik,  mürgised  ja muud  seened ning nende  määramine  IPADi  Seenemääraja abil.
Seeni  korjati  2 erinevas  paigas. Esimene kord oli ülesanne 10 minutiga  korjata    ja koguda  korvi võimalikult  palju  erinevaid  seeni. Lapsed  töötasid  4 kaupa  rühmades. Seejärel  liikusime  lõkkeplatsile. Seal  korjasime   seeni lisaks. Iga  rühm koostas  oma korjatud  seentest näituse. Üks  rühma  liige  iseloomustas  seeni, teine  filmis video.
Videos  selgitati, milliseid  seeni  oli kõige  rohkem, mida uut teada  said?
Järgmisel päeval  joonistati  kunstitunnis paberile  pilt   metsaretkest . Tunnis  pildistasid lapsed iPadiga kaaslaste  joonistus töid. Seejärel kasutati  klassis valminud  fotosid  ja  metsas   tehtud  fotosid  kollaaži  kujundamiseks ipadi  api PIC COLLAGE abil. Paaristöödena  kujundati kollaažid, kuhu  lisati tekste ja   templeid. Valmisid  lustakad  tööd,  mis  salvestati iPadi.

Külliki Kivistik

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete