Pages

Thursday, November 7, 2013

Bioloogiatunnis rakke tegemas (8.a, GAG)

Tunni eesmärgiks oli tutvustada õpilastele raku ehitust ja talitlust ning taime- ja loomaraku erinevusi.

Selle teema vastu huvi äratamine PowerPoint esitluse ja õpetaja jutuga oleks äärmiselt raske. Tulemuseks oleks üks tõeliselt igav kuulan-kirjutan  tund. Seepärast said õpilased koduseks ülesandeks võtta kaasa kastaneid, makarone, lõnga jm kribu-krabu.

Tunnis pidid õpilased koos pinginaabriga kaasavõetud materjalide ja raamatu abil tegema taime- ja loomaraku mudeli ning üksteisele ära seletama, mida mingi makaron või lõngajupp selles mudelis tähistab, milleks on rakus vajalik ja kuidas taime ja loomarakk omavahel erinevad. Selgitused tuli filmida ja saata õpetajale.

Algselt oli plaanitud tund viia läbi iPadidega, kuid siis selgus, et peaaegu igal õpilasel on olemas videot salvestav telefon. Vaja läks vaid ühte iPadi.

Lubasin õpilastel soovi korral  minna klassist välja koridori või raamatukokku, kuna muidu poleks suures häälterühmas heli eristatav olnud. 

Tunni lõpptulemus oli suurepärane, kuna absoluutselt kõik õpilased võtsid osa, olid terve tunni mõttega asja juures ja igava istumistunni asemel olid õpilased aktiivses tegevuses. Ainus probleem oli selles, et videote saatmine õpetajale ebaõnnestus. Paljudel juhtudel oli fail saatmiseks liiga suur. Osadel õpilastel aitas, see kui nad kodus video arvutisse tõmbasid. Osadel õpilastel jäi ka siis fail liiga suureks.

Tiina Naissoo

Näited:

1 comment:

  1. Augmented reality apps for kids it’s to be seen as one of the major learning while you play concept for kids. Kids AR Alphabets apps help the kids to learn worthy.

    ReplyDelete