Monday, March 25, 2013

Morfo Booth inglise keele tunnis

Kuna koolivaheajal oli koolitus, kus õppisime kasutama palju toredaid appe, siis otsustasin kohe veerandi alguses proovida Morfo Booth appi. Meil olid eelmise veerandi lõpus teemaks kuulsused ja nüüd tegi iga õpilane oma kuulsusest ühe väikese video. Kahel õpilasel oli kaasas ka oma vahend (iPhone ja iPAD). Nemad tõmbasid endale alla Morfo api, mis on tasuta ja millel oli natuke vähem võimalusi. Näiteks ei saanud panna nii palju efekte ja lugeda pikka teksti.
Kasutasin iPADe tunni teises pooles ja õpilastel jäi aega video tegemiseks umbes 20 minutit. Umbes pooled õpilased jõudsid valmis. Teistel läks piltide otsimise ja teksti pealelugemisega rohkem aega. Õpilastele tegutsemine meeldis.


Apple Lighthouse koolitus Gustav Adolfi Gümnaasiumis

21. ja 22. märtsil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis Apple Lighthouse koolitus. Lisaks GAGi õpetajatele osalesid õpetajad ka Tartu Erakoolist, Tarvastu Gümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist ja Tabasalu Ühisgümnaasumist. Koolitajaks oli Neil Emery (Apple Distinguished Educator, Education Mentor and Professional Development Consultant) Inglismaalt.

Koolituse konspekt: https://docs.google.com/document/d/1dpceMTHh1_VBOpCkU9U7N14gV2m0uqIF0AgsTxy3U5k/edit?usp=sharing

Kava:

21. märts 2013
9.00 – 9.10     Apple koolis Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel (Ingrid Maadvere)
9.10 – 11.10    Multimeediaprojektid kasutades appe SafariPages, MapsPhotosVolcanoes (Britannica Kids), Book CreatorMorfobooth (Full Version)Puppet Pals HD (Directors Pass)iCab Mobil (Neil Emery)
11.10 – 11.30  Vaheaeg
11.30 -13.00   Rühmatööprojektid kasutades appe ShowbieBook CreatorMap TracePhotos, Safari, Explain Everything, My Script Calculator, Numbers, iMovie (Neil Emery)
13.00 – 14.00 Lõunapaus
14.00 - 16.00 Rühmatööprojektid kasutades appe KeynoteSPARKvueNumbersSloproiMovie (Neil Emery) 

22. märts 2013
9.00 – 11.10    Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery) 
11.10 – 11.30 Vaheaeg 
11.30 -13.00   Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery) 
13.00 – 14.00  Lõunapaus
14.00 - 16.00 Õppematerjalide loomine programmiga iBooks Author (Neil Emery)

Friday, March 15, 2013

iMotioniga 5. klassi kirjanduse tunnis

Katsetasime 5. klassi õpilastega rakendust iMotion HD. Aega oli neil 1 tund ja selle ajaga tegid nad rühmades väikese animatsiooni. Enne tegutsema asumist vaadati ära videojuhend, moodustati rühmad ja töö algas. Teema võisid ise valida, samuti kasutatavad abivahendid. Klipid tehti kasutades paberit-pliiatseid, plastiliini ning iPadi. Õpilased ei vajanud mingit eraldi juhendamist: said ise kõigega hakkama. Pärast laadisime valmis tööd õpetaja arvutisse ning vaatasime koos suurelt ekraanilt, mis välja tuli. Lisan siia ühe katsetöö. Arvestades, et aeg oli napp, oli tulemus päris hea. Kindlasti teeme edaspidi pikema projekti selle rakendusega.

Thursday, March 14, 2013

Rühmatöö 1.klassi matemaatika tunnis

iPade on väga mõnus ksutada matemaatikas kinnistamiseks ja harjutamiseks ning loogika arendamiseks, sest nendeks tegevusteks sobivaid vabavaralisi rakendusi on palju. Seetõttu olen 1. klassi lastega neid just matemaatikatunnis palju kasutanud. See on üks osa tunnist ca 15 minutit.
Ühel päeval olid aga pooled iPadid teise aineõpetaja tunnis ja meile jagus neid vaid poole klassi jagu. Proovisime siis teha nendega rühmatööd. Valisin rakendused ja siis lapsed lahendasid kõigepealt matemaatilisi ülesandeid kordamööda ja siis korraga üksteist toetades ja teiste paaridega võisteldes. Tore oli näha, et koostöö toimis kenasti ja reeglitest peeti ka kinni: kui pidid eraldi lahendama, siis lahendasid ja kui pidid koos tegema, siis tegid. Siis katsetasime ka kiiruse ja tähelepanumängu PickUp Sticks, kus lapsed pidid kordamööda tikke korjama ja teiste paaridega võistlema. Silmad särasid ja kõik toimis.
Kuna esimesel korral õnnestus selline paaris töötamine kenasti, siis olen seda kasutanud nüüd päris mitmel korral. Lastele meeldib ning samas areneb ka nende oskus teisega arvestada ja koostööd teha.

Eelkoolis iPadiga

Tegime tunni eelkooli lastega. Kuna oli veerandilõputund, siis oli tund segu kõigest: lõimitud olid eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, kunstiõpetus.
Päris mitmed lapsed olid juba tahvelarvutiga tegutsenud st mänginud. Õppimine selle vahendiga tundus neile kohe põnev ja huvi ja aktiivsus püsis tunni lõpuni.
Tunni algul kasutasime rakendust Magnetic ABC, millega lapsed kirjutasid TERE ja oma NIME. Emakeelepäevale mõeldes kirjutati veel nende meelest ilusaid eestikeelseid sõnu, aastaaegu ja mõistatuste lahendusi.
Kuna mõistatused olid seotud loomadega, siis järgmiseks valisime rakenduse Shape Puzzle, kus sai lihtsamaid loomapuslesid kokku panna. Iga tehtud pildi järel tegid lapsed küki (kehakultuuripaus) ja kui esimene laps sai viienda looma valmis, jätkasime matemaatikaga. Nine in One sisaldab erinevaid just eelkoolile sobivaid tegevusi. Selles tunnis lapsed arvutasid ja otsisid tulnukaid ning panid kokku pilte (tangram).
Kui tund lõppes, siis lapsed ütlesid, et küll oli tore nii õppida! Kui vanemad küsisid, et kas täna mängisite tahvelarvutitega, oli kuulda vastuseid: "Ei mänginud, õppisime! Ja see oli tore!"
Eelkooli õpetajate sõnul olid selles tunnis väga aktiivsed ja püüdlikud ka need lapsed, kes muidu nii rõõmsalt õppida ei taha. Oli näha, et selles vanuses laste jaoks muudab see vahend kindlasti õppimise mängulisemaks ja meeldivamaks tegevuseks!

Tuesday, March 12, 2013

3. klass õpib korrutustabelit

Gustav Adolfi 3.a klass kasutas iPADe selleks, et korrata korrutamist. Esimest korda kasutasime wifiseadet ning see andis võimaluse alustada tundi pranglimisega. iPADil ei ole pranglida väga mugav, sest vastust ei saa kiiresti sisestada ning seetõttu võib tekkida palju vigu. Hea on kasutada seda raskemate tasemete harjutamiseks, kus enamus aega kulub mõtlemisele.

Kuna tunni eesmärgiks oli korrata korrutustabelit, siis valisime apid, mis lubavad seda teha. Tegevus algas sellega, et kirjutasin api nime tahvlile. Õpilased leidsid selle üles ja avasid. Siis näitasin klassi ees, kuidas seadetest määrata, et toimuks ainult korrutamine. Vajadusel õpilased abistasid üksteist. Iga mängu tegime 2 korda läbi. Kiiremad jõudsid rohkemgi.

Korrutamise harjutamiseks kasutasime järgnevaid appe:
  • MathDrills Lite
  • Math Trainer (Seda appi kasutasime paaristööna. Ei töötanud küll võimalus Play vs, aga kuna tehteid näidatakse kahekaupa, siis pinginaabrid tegid seda mängu kordamööda ühes iPADis. See lisas väikese võistlusmomendi tundi.)
  • MathKid
Tunni lõpetasime nuputamisega. Kõik pidid lahendama ära apiga Puzzle ühes ülesandes kaks rida. Seal on vaja nihutada klotse, et panna arvud ritta. Kõik sellega hakkama ei saanud. Nutikamad jõudsid aga peaaegu lõpuni. Tunni lõpus võis iga laps valida, millist nuputamise ülesannet ta teha tahab.

Sunday, March 3, 2013

iPadide mitmevõistlus


Sügisest on ka Tarvastu Gümnaasiumi õpilastel kasutada klassijagu iPad-e. Õppetundides on innovaatilised töövahendid aktiivses kasutuses. Õpilased on osavad ja põnevil.
Lisaks tavalisele tundides kasutamisele korraldasime veebruaris I – VI klassidele iPad-i mitmevõistluse.
Võistlus koosnes kolmest osast:
Matemaatika: kasutasime appe INNERFOX, AUM ADDITION, MATHBOARD ja KRUISTAFELS. Võistlus käis ikka kiiruse ja õigete tulemuste peale.
Puzzle: kasutasime appi
KIDS PUZZLE. Kõigil  oli vaja kokku panna üks ja sama  pilt, puzzletükkide arv oli klassiti erinev. Kiireim sai võitjaks.
Joonistamine: kasutasime appi DOODLE BUDDY. Võimalik oli valida kolme erineva talvise taustapildi vahel, millele hakkasid lapsed lisa joonistama, kasutades oma fantaasiat ja api erinevaid võimalusi.
Osavamad selgitasime välja klasside kaupa.